Mekkerland

De kinderboerderij is open van eind april tot eind september op woensdag, zaterdag en zondag van 14u tot 18u.

De zorgboerderij is open op donderdagen en vrijdagen van 9u tot 17u op schooldagen.

Soepel is open op vrijdagen van 12u tot 17u op schooldagen.

  

Mekkerland is een zorgboerderij

Mekkerland wordt beheerd door mensen die op school, op het werk, thuis of in hun vrije tijd vastlopen of dreigen vast te lopen. In de eerste plaats zijn we er voor 'moeilijk begeleidbare' en 'maatschappelijk kwetsbare' mensen met psychologische problemen en/of grensoverschrijdend gedrag. In de tweede plaats zijn we er voor iedereen die de de nood voelt aan ontmoeting, verbinding en zinvolle dagbesteding. 

Mekkerland wil (verdere) uitsluiting bij deze mensen voorkomen door een plek aan te bieden waar zij zich kunnen engageren en waar zij verantwoordelijkheden kunnen opnemen in het beheer van de boerderij, de verzorging van onze dieren, moestuinieren, koken, klussen, bouwen, werken in onze zomerbar, enz... Sinds oktober 2022 serveren wij op vrijdag ook soep bij Soepel.

Het opnemen van engagementen en verantwoordelijkheden leidt tot een groter gevoel van eigenwaarde, waardoor onze deelnemers zich beter gaan voelen, zich terug makkelijker kunnen bewegen in hun sociale relaties en terug aansluiting kunnen vinden met hun omgeving.     

Lees hier onze visietekst

Mekkerland is een kinderboerderij

Van mei tot en met september zetten wij onze grote poort open voor het publiek en zijn wij een kinderboerderij. De kinderboerderij wordt beheerd door de mensen van de zorgboerderij. U kunt dan op woensdag-, zaterdag- of zondagnamiddag bij ons langskomen met uw spruit of kleinspruit om samen te spelen, naar de dieren te kijken, mensen te ontmoeten, onze werking beter te leren kennen en iets te drinken in onze zomerbar.

Sinds oktober 2022 kan u ook op vrijdagen ook soep komen drinken.  

Wij zijn subsidie-onafhankelijk, dus door iets te drinken in onze bar, of een soep te eten bij Soepel, steunt u onze werking. 

Bij de kinderboerderij ligt de nadruk op spelend ontdekken. Mekkerland is groen en alles is gebouwd in natuurlijke materialen. Als kind spelen met natuurlijke materialen versterkt de verbinding met de natuur en legt een mooie basis voor het verdere leven. 

Op Mekkerland komen tijdens de schooluren, ook regelmatig schooltjes op bezoek.

Tijdens de openingsuren van de kinderboerderij kan u ook feestjes organiseren.

En wij geven ook regelmatig zelf een feest.